Další informace

Místo konání akce – Letní cvičiště Mrázovka – je součástí Tělocvičné jednoty Sokol I. Smíchov. Hnutí Sokol slaví v letošním roce úctyhodných 160 let od svého založení a sehrál v novodobých dějinách důležitou úlohu. Se svou slavnou a bouřlivou historií byl přece jen do jisté míry něčím výjimečným, protože pěstovat kulturu těla bylo pro tehdejší dobu nezvyklé. Sokol nebyl jen tělovýchovnou organizací, plnil take výchovu mravní a vlasteneckou. Od svého vzniku se Sokol neuzavíral sám do sebe a vždy hájil demokratické zásady. Sokolství je možno chápat jako výchovný, vzdělávací a kulturní vzor, rovněž vyjadřuje zodpovědnost jednotlivce za celek.

Sokol na Smíchově byl založen v roce 1868, Letní cvičiště Mrázovka pak v roce 1924 – byl zde vybudován celý areál vč. vodovodu a elektrického osvětlení. Významným momentem i oceněným pro areál byla návštěva prezidenta republiky T.G.Masaryka u příležitosti závěrečné zkoušky vojenské důstojnické školy, která se v areálu konala 15.4.1924. Více informací o celé historii smíchovského Sokola zde.

Letošní jubileum 160 let Sokola a zároveň 28 let existence značky PlayStation nás přivedlo k myšlence toto ztvárnit do symbolu / znaku této akce, které vytvořil progresivní umělec Adam Zimmermann AKA iamRushdog, který si získává uznání ve světě svou unikátní kombinací tradiční a moderní kaligrafie.

Účastí na této akci tedy získáte i unikátní suvenýr – tričko a brýle s originálním znakem.